Welkom bij PDI GOOI

Psychologen die je weer op weg helpen in Bussum en Almere

Veel gestelde vragen
 

Welke kosten worden met ingang van 1 januari 2024 vergoed?
Wordt er ook uit de aanvullende verzekering vergoed?
Hoe lang duurt een zitting?
Heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?
Wanneer wordt de behandeling niet vergoed?
Wat zijn onze kwalificaties?
Hoe kan ik me aanmelden?

 

Welke kosten worden met ingang van 1 januari 2024 vergoed?

De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), ook genoemd Basis GGZ, wordt vergoed uit de basisverzekering.
• De zittingen worden per maand naar de verzekeraar gedeclareerd. Op de factuur naar de verzekeraar kunnen dus twee of drie zittingen staan van die betreffende maand.
• Uw eigen risico voor 2024 is 385 euro. De verzekeraar berekent uw eigen risico per kalenderjaar. Dus wanneer een behandeling begonnen is in 2023 en doorloopt in 2024 wordt uw eigen risico van 2024 ook aangesproken.
• Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met Eucare (Aevitae en Care4Life, Uzovicode 3360). Informeer in dat geval bij uw verzekeraar wat u vergoed krijgt. 

• Een verwijzing van de huisarts is wel een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen.

 

Wordt er ook uit de aanvullende verzekering vergoed?

Een aantal verzekeraars biedt vergoeding voor psychologische hulp bij aanpassingsstoornis en bij werk- en relatieproblemen.

Informeer altijd bij uw verzekeraar.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering valt buiten uw eigen risico.

 

Hoe lang duurt een zitting?

Een zitting duurt 45 minuten. Bij een relatietherapie kan het nodig zijn om dubbele zittingen te houden (90 minuten).
 

Heb ik een verwijsbrief van de huisarts nodig?

Ja, de behandeling kan pas beginnen wanneer u een verwijsbrief van uw huisarts heeft. Zonder verwijzing kunt u wel behandeld worden, maar dan moet u dit zelf betalen. Het huidige tarief is € 131,82 per zitting van 45 minuten.
 

Wanneer wordt de behandeling niet vergoed?

  •  Wanneer u geen verwijsbrief van uw huisarts heeft.
  •  Wanneer uw diagnose niet onder de verzekerde zorg valt zoals die is vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit), zoals bijvoorbeeld relatieproblemen, werkgerelateerde problemen (burnout), en aanpassingsproblemen.

Een enkele verzekeraar vergoedt dit overigens uit de aanvullende verzekering. Wij adviseren u dit na te vragen bij uw verzekeraar.

Hebt u reden om niet naar de huisarts te gaan voor een verwijzing en is er wel sprake van een diagnose die onder de vergoede zorg valt en waar u behandeling voor wilt, dan moet u de behandeling zelf betalen.


Wat zijn onze kwalificaties?

  • GZ-Psycholoog BIG geregistreerd
  • Eerstelijnspsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • Aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Psychologen & Psychotherapeuten)
  • Aangesloten bij de VEN (Vereniging EMDR Nederland)
     

Hoe kan ik me aanmelden?

Telefonisch: Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 10.00 uur, tel.nr. 035 – 6944419. In een kort gesprek wordt u gevraagd naar uw klachten of problemen en naar enkele persoonlijke gegevens, waarna een afspraak voor een eerste gesprek wordt gemaakt. Als er sprake is van een wachtlijst kunt u indien u dit wenst op de wachtlijst worden geplaatst.

Via de website: U kunt zich via ons online aanmeldformulier aanmelden! Klik hier